Emmy Petersson

2017 förnyelsens år
        
 
 
 
                                             
 
 
Så var 2016 över, äntligen!
Det här året har varit tungt och svår rott. Men nu blir det andra bullar. Det här året blir ett nytt jag, ett klokare och starkare jag.